GET STARTED

0$

Mange tak for din booking - Vi glæder os til at hjælpe dig med rengøring af din bolig

Behovs rengøring

Du booker en aftale og vi vil hurtigst muligt kontakte dig, med henblik på en dato.
Toilet rengøring

Badeværelse

Vælg antal badeværelser

Toilet/gæstetoilet

Vælg antal toiletter

Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Køkken rengøring
0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Bland selv pakke

Toilet rengøring

Badeværelse

Vælg antal badeværelser

Toilet/gæstetoilet

Vælg antal toiletter

Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Køkken rengøring
0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Flytterengøring

Bemærk venligst at for du får den mest nøjagtige pris, bedes du udfylde alle felter. Vi kan opkræve dig ekstra hvis du feks. har valgt forkert ved rygning eller standen på din bolig. 

Skalaen opgøres således: 

1) Boligen, inkl. ovn og køleskab, er regelmæssigt og nyligt rengjort.

2) Boligen, herunder ovn og køleskab, er regelmæssigt, men ikke nyligt rengjort

3) Boligen, herunder ovn og køleskab, er uvedligeholdt og IKKE rengjort inden for de sidste 3 måneder

4) Boligen i værst mulige stand og er ikke rengjort indenfor de sidste 6-18 mdr.

Læs mere om flytterengøring her


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Almindelig rengøring - fast aftale


Få 10% rabat ved en uge løsning


Få 5% rabat ved en 14 dags løsning10% rabat


Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Tilllægsydelser 

*Udvendig aftørring

0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Hovedrengøring

Hvilken type hovedrengøring kunne du tænke dig?


Læs mere her her


Læs mere her her


Læs mere her her

Indeholder IKKE: Indvendig aftørring af skabe, rengøring af køleskab, ovn og afkalkning af badeværelser

Tillæg - Vælg venligst på listen

Bemærk at hvis standen ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Type rengøring

Tryk på billedet på den service du ønsker og bestille. Rabatten bliver fratrukket på sidste side, hvis du indtaster rabatkode.

Hovedrengøring

Klik her for hovedrengøring

Almindelig rengøring - fast aftale

Flytterengøring


Bland selv pakke

Behovsrengøring

Til dig der har brug for rengøring ved behov

Opskuring gulve


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Opskuring gulve

Grundrengøring gulve.

Bemærk følgende priser er opstarts priser. Da dette er en ny service vi tilbyder.

0-199 m2 = 15 kr. pr. m2

200+ m2 = 13 kr. pr. m2

200+ m2 = 11,5 kr. pr. m2


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

udregning km


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Estimerede pris

Din estimerede pris er :

/ pr. gang

10% rabat uge løsning

5% rabat 14 dags løsning

Rabat bortfalder ved brug af rabatkoder


Din booking

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total :/ pr. gang

Ved at trykke book rengøring nu acceptere du at vi må kontakte dig. Alle priser er vejledende og derfor kan der være en ændring i den endelige pris ved booking af aftale. Ved at booke rengøring igennem vores prisberegner, acceptere du at blive tilmeldt vores e-mail liste, som kan bruges til re-marketing, nyhedsbreve, vigtige informationer og selvfølgelig almindelig kontakt i mellem os. Samt du acceptere at din booking er bindene i mindst 30 dage. Dine data er naturligvis sikre hos os. 

Vi videregiver IKKE dine indtastede informationer. Vi kan dog bruge dem til internt brug, heriblandt til analyse. Du skal til enhver til være velkommen til at kontakte os såfremt du har spørgsmål. 

Vilkår og betingelser for rengøringsaftale
1. Anvendelse Vilkår og betingelser for rengøringsaftale -
Private gælder for alle rengøringsaftaler i mellem LouPa Rengøringsservice IVS,
CVR-nummer DK-, (”Virksomheden”) og kunden (”Kundenavn”).
2. Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede
aftalegrundlag om Virksomhedens levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem
skriftligt.
3. Serviceydelser
De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, beskrives i kontrakten.
Kunden skal give Virksomheden adgang til boligen, i det omfang det er nødvendigt for at
udføre serviceydelserne og desuden oplyse Virksomheden om der evt. ønskes brug af egne
rengøringsmidler under rengøringen.
4. Pris og betaling
Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor
Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle
priser er inklusive moms, materialer og kørsel. Faktura/regning fremsendes efter opgaven er
fuldført og med en betalingsfrist på 7 dage. Medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
5. Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som
Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på
1,5% pr. måned fra forfalds tid og til betaling sker. Samt påføres der op til 3 rykkergebyr a
100,-stk. og 1 kompensationsgebyr på forfaldne fakturaer ved erhvervskunder. Forfaldne
fakturaer og evt. rykker og renter skal ALTID betales og såfremt der er fremsendt rykker, så
er det ikke blot denforfaldne faktura der skal betales, men også renter og rykkere. Ellers vil
kunden blive opkrævet ekstra på næste faktura. Hvis kunden undlader at betale en forfalden
faktura for serviceydelser senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling
fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente og gebyrer efter pkt.1 ret til at: (i)
ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af
serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,
og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre
andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter
acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden
meddeler kunden andet. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden
skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i)
Ordrenummer,, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris. Virksomheden tilstræber at sende
bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5
arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige
for at binde Virksomheden. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden
Virksomhedens skriftlige accept. Første serviceydelse. anses som værende en
prøverengøring. Og Kunden er derfor ikke bundet af kontraktens opsigelse periode før
Kunden har accepteret opstart af serviceydelsen fremadrettet. Hvis Virksomhedens
bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller
Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal
kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af
ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
7. Levering
Leveringstiden kan variere alt afhængigt af serviceydelsens omfang. Virksomheden oplyser
dog om en ca. leveringstid. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis
kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks
meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller
burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere
gøres gældende. Medmindre andet er skriftligt aftalt. Bemærk at hvis vi ikke kan komme ind
på opgaven, inden 15 min efter ankomst, vil kunden blive opkrævet det fulde beløb for
rengøringen.
8. Forsinket levering
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer
Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet
leveringstid. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den
aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller
de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til
Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
9. Garanti
(I) Virksomheden garanterer, at der bruges professionelle produkter samt sikre sig at
produkterne kan bruges på anvende steder inden påbegyndelse. Undtagelser.
Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii)
brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte
formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre
forhold, som Virksomheden er uden ansvar for. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel,
som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks (samme dag) meddeles skriftligt til
Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget,
ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som
Virksomheden beder om. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse
fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden,
om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har
afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti,
afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en
fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet
meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller
manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den
eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til
Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved
serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.
10. Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de
begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Virksomheden er fuldt ansvar og-skade
forsikret. Alle ansatte i Virksomheden skal fremvise ren straffeattest ved ansættelse.
Indirekte tab (Gældende erhvervskunder)U. Uanset eventuelle modstående vilkår i
Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder
tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt
eller groft uagtsomt. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget
er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser,
som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.
Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som
Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure
er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og
arbejdsstridigheder.
11. Opsigelse
Ved faste serviceaftaler er der en opsigelsesperiode på min. 30 dage. Udførelse af
serviceaftale i opsigelsesperioden vil ske som jævnfør kontrakten. Ønsker Kunden ikke
serviceaftalen udført i denne periode vil der alligevel blive opkrævet betaling for den aftale
serviceaftale jævnfør kontrakten.
12. Fortrolighed
Virksomheden må ikke viderebringe informationer om Kundens bolig herunder placering af
værdigenstande mm.

BOOK RENGØRING