GET STARTED

0$

Mange tak for din booking - Vi glæder os til at hjælpe dig med rengøring af din bolig

Behovs rengøring

Du booker en aftale og vi vil hurtigst muligt kontakte dig, med henblik på en dato.
Toilet rengøring

Badeværelse

Vælg antal badeværelser

Toilet/gæstetoilet

Vælg antal toiletter

Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Køkken rengøring
0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Bland selv pakke

Toilet rengøring

Badeværelse

Vælg antal badeværelser

Toilet/gæstetoilet

Vælg antal toiletter

Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Køkken rengøring
0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Flytterengøring

Bemærk venligst at for du får den mest nøjagtige pris, bedes du udfylde alle felter. Vi kan opkræve dig ekstra hvis du feks. har valgt forkert ved rygning eller standen på din bolig. 

Skalaen opgøres således: 

1) Boligen, inkl. ovn og køleskab, er regelmæssigt og nyligt rengjort.

2) Boligen, herunder ovn og køleskab, er regelmæssigt, men ikke nyligt rengjort

3) Boligen, herunder ovn og køleskab, er uvedligeholdt og IKKE rengjort inden for de sidste 3 måneder

4) Boligen i værst mulige stand og er ikke rengjort indenfor de sidste 6-18 mdr.

Læs mere om flytterengøring her


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Almindelig rengøring - fast aftale


Få 10% rabat ved en uge løsning


Få 5% rabat ved en 14 dags løsning10% rabat


Bemærk at hvis der ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.

Tilllægsydelser 

*Udvendig aftørring

0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Hovedrengøring

Hvilken type hovedrengøring kunne du tænke dig?


Læs mere her her


Læs mere her her


Læs mere her her

Indeholder IKKE: Indvendig aftørring af skabe, rengøring af køleskab, ovn og afkalkning af badeværelser

Tillæg - Vælg venligst på listen

Bemærk at hvis standen ikke oplyses korrekt, kan du risikere at vi opkræver ekstra.


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Type rengøring

Tryk på billedet på den service du ønsker og bestille. Rabatten bliver fratrukket på sidste side, hvis du indtaster rabatkode.

Hovedrengøring

Klik her for hovedrengøring

Almindelig rengøring - fast aftale

Flytterengøring


Bland selv pakke

Behovsrengøring

Til dig der har brug for rengøring ved behov

Opskuring gulve


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Opskuring gulve

Grundrengøring gulve.

Bemærk følgende priser er opstarts priser. Da dette er en ny service vi tilbyder.

0-199 m2 = 15 kr. pr. m2

200+ m2 = 13 kr. pr. m2

200+ m2 = 11,5 kr. pr. m2


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

udregning km


0$/ pr. gang

Oops... Du glemte vidst at vælge en service

Gå videre

Estimerede pris

Din estimerede pris er :

/ pr. gang

10% rabat uge løsning

5% rabat 14 dags løsning

Rabat bortfalder ved brug af rabatkoder


Din booking

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat :
Total :/ pr. gang

Ved at trykke book rengøring nu acceptere du at vi må kontakte dig. Alle priser er vejledende og derfor kan der være en ændring i den endelige pris ved booking af aftale. Ved at booke rengøring igennem vores prisberegner, acceptere du at blive tilmeldt vores e-mail liste, som kan bruges til re-marketing, nyhedsbreve, vigtige informationer og selvfølgelig almindelig kontakt i mellem os. Samt du acceptere at din booking er bindene i mindst 30 dage. Dine data er naturligvis sikre hos os. 

Vi videregiver IKKE dine indtastede informationer. Vi kan dog bruge dem til internt brug, heriblandt til analyse. Du skal til enhver til være velkommen til at kontakte os såfremt du har spørgsmål. 

Vilkår og betingelser for rengøringsaftale


1. Anvendelse

Vilkår og betingelser for rengøringsaftale - Gælder for alle rengøringsaftaler i mellem LouPa

Gruppen ApS, CVR-nummer DK-41123370, (”LouPa Gruppen ApS”) og kunden (”Kunden”).

2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med LouPa Gruppen ApSs tilbud og ordrebekræftelser det samlede

aftalegrundlag om LouPa Gruppen ApSs levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Ændringer

3. Serviceydelser

De serviceydelser, som LouPa Gruppen ApS sælger og leverer til kunden, beskrives i kontrakten.

Kunden skal give LouPa Gruppen ApS adgang til boligen, i det omfang det er nødvendigt for at

udføre serviceydelserne og desuden oplyse LouPa Gruppen ApS om der evt. ønskes brug af egne

rengøringsmidler under rengøringen.

4. Kreditvurdering, kreditmaksimum og depositum

LouPa Gruppen ApS er til enhver tid i aftaleforholdets løbetid berettiget til at foretage en

kreditvurdering af dig, herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i

overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og

kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt

kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. På baggrund af en kreditvurdering kan LouPa

Gruppen ApS vælge at tildele dig et kreditmaksimum. LouPa Gruppen ApS kan til enhver tid afvise


at indgå en aftale med dig eller kræve, at du først betaler eventuel forfalden saldo for andre

abonnementsforhold. Ud over at fastsætte et kreditmaksimum kan LouPa Gruppen ApS også

kræve, at du indbetaler et depositum, før aftalen kan accepteres. LouPa Gruppen ApS kan sætte

din aftale i bero, hvis du ikke har betalt din faktura til tiden og indtil forfalden saldo er betalt, du

hæfter i øvrigt for alle serviceydelser henhold til faktura og indtil forfalden faktura er betalt, dvs. at

alle serviceydelser der der forfalder efter din aftale er sat i bero hæfter du for. LouPa Gruppen ApS

kan også kræve, at du foretager en acontobetaling af det totale skyldige beløb.

4. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger LouPa Gruppen ApSs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor

LouPa Gruppen ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle

priser er inklusive moms, materialer og kørsel. Faktura/regning fremsendes omkring d. 20 i hver

måned og med en betalingsfrist på 7 dage. Medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som LouPa

Gruppen ApS er uden ansvar for, har LouPa Gruppen ApS ret til rente af det forfaldne beløb på

1,5% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Samt påføres der op til 3 rykkergebyr a 100,- stk.

og 1 kompensationsgebyr på forfaldne fakturaer ved erhvervskunder. Forfaldne fakturaer og evt.

rykker og renter skal ALTID betales og såfremt der er fremsendt rykker, så er det ikke blot den

forfaldne faktura der skal betales, men også renter og rykkere. Ellers vil kunden blive opkrævet

ekstra på næste faktura. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser

senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra LouPa Gruppen ApS, har

LouPa Gruppen ApS udover rente og gebyrer efter pkt.1 ret til at:

➢ 5.1 Ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører

➢ 5.2 Ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden


➢ 5.3 LouPa Gruppen ApS kan sætte din aftale i bero, hvis du ikke har betalt din faktura til

tiden og indtil forfalden saldo er betalt, du hæfter i øvrigt for alle serviceydelser henhold til

faktura og indtil forfalden faktura er betalt, dvs. at alle serviceydelser der der forfalder efter

din aftale er sat i bero hæfter du for, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller

➢ 5.4 gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser/kontrakt

LouPa Gruppen ApSs tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre

andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er LouPa Gruppen ApS i hænde efter acceptfristens

udløb, er ikke bindende for LouPa Gruppen ApS, medmindre LouPa Gruppen ApS meddeler kunden

andet. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til LouPa Gruppen ApS skriftligt. En ordre skal

indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse:

● 6.1.Ordrenummer/kontrakt

● 6.2 Beskrivelse af ydelse,

● 6.3 Pris.

LouPa Gruppen ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til

kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer

skal være skriftlige for at binde LouPa Gruppen ApS. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på

serviceydelser uden LouPa Gruppen ApSs skriftlige accept. Første serviceydelse. anses som

værende en prøverengøring. Og Kunden er derfor ikke bundet af kontraktens opsigelseperiode. Hvis

LouPa Gruppen ApSs bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med

kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende

vilkår, skal kunden meddele det til LouPa Gruppen ApS skriftligt senest 5 arbejdsdage efter

modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering


Leveringstiden kan variere alt afhængigt af serviceydelsens omfang. LouPa Gruppen ApS oplyser

dog om en ca. leveringstid. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis

kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks

meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller

burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS, kan den ikke senere

gøres gældende. Medmindre andet er skriftligt aftalt.

● Bemærk at hvis vi ikke kan komme ind på opgaven, inden 15 min efter ankomst, vil kunden

blive opkrævet det fulde beløb for rengøringen.

● Ved aflysning under 48 timer før ankomst fra kundens side af vil der blive opkrævet et

aflysningsgebyr på det fulde beløb. Med mindre aftalen kan rykkes til en anden dag.

● Ved ferie skal dette meddeles mindst 14 dage før ønsket ferie. Grundet planlægning.

8. Forsinket levering

Hvis LouPa Gruppen ApS forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer LouPa

Gruppen ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet

leveringstid. Hvis LouPa Gruppen ApS undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den

aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de

ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LouPa Gruppen ApS.

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

(I) LouPa Gruppen ApS garanterer, at der bruges professionelle produkter samt sikre sig at

produkterne kan bruges på anvende steder inden påbegyndelse. Undtagelser. LouPa Gruppen

ApSs garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med

LouPa Gruppen ApSs instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii)


afhjælpning eller ændring udført af andre end LouPa Gruppen ApS, eller (iv) andre forhold, som

LouPa Gruppen ApS er uden ansvar for. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden

ønsker at påberåbe sig, skal den straks (samme dag) meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS.

● Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks

meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

● Kunden skal give LouPa Gruppen ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som

LouPa Gruppen ApS beder om. Inden rimelig tid efter at LouPa Gruppen ApS har modtaget

meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler LouPa

Gruppen ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter

at LouPa Gruppen ApS har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller

mangel er omfattet af garanti, afhjælper LouPa Gruppen ApS fejlen eller manglen. Hvis

LouPa Gruppen ApS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden

rimelig tid efter, at LouPa Gruppen ApS har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af

årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en

rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af

fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LouPa Gruppen ApS. Kunden

har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der

udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de

begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. LouPa Gruppen ApS er fuldt ansvar og-skade

forsikret. Alle ansatte i LouPa Gruppen ApS skal fremvise ren straffeattest ved ansættelse. Indirekte

tab (Gældende erhvervskunder)U. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LouPa

Gruppen ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg,

fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Force

majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LouPa Gruppen ApS ikke

ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force


majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold,

der er uden for LouPa Gruppen ApSs kontrol, og som LouPa Gruppen ApS ikke burde have

forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig,

terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Opsigelse

Ved faste serviceaftaler er der en opsigelsesperiode på løbende måned +30 dage. (kunder der er

kommet til før d. 11-2-2020 er ikke underlagt denne opsigelsesperiode) Udførelse af serviceaftale

i opsigelsesperioden vil ske som jævnfør kontrakten. Ønsker Kunden ikke serviceaftalen udført i

denne periode vil der alligevel blive opkrævet betaling for den aftale serviceaftale jævnfør

kontrakten.


12. Fortrolighed

LouPa Gruppen ApS må ikke viderebringe informationer om Kundens bolig herunder placering af

værdigenstande mm.

BOOK RENGØRING